Atiant la Re·Generació de la terra

Actualitat

Make Space For Peace

Peace Brigades International és una Organització No Gubernamental Internacional, nascuda al 1981. La ONG treballa per donar suport als processos de construcció d'una societat on els Drets Humans en són part, utilitzant mitjans noviolents. Persones voluntàries...

Theory of Resilience & Change

Our globalised world is becoming increasingly more complex and difficult to predict. The common term to describe this situation is VUCA, an acronym that characterises the volatility, uncertainty, complexity and ambiguity of today’s ecological, social, political and...

Taula Social de Gènere a la Garrotxa

Som totes i tots conscients que la diversitat i els drets sexuals encara són temes molt estigmatitzats a la comarca i arreu. Al Núria Social, hem rebut informacions d’algunes entitats sobre el seu present interès en crear xarxa amb d’altres col·lectius afins, per tal...

Els nostres serveis comunitaris

Innovació i Recerca

en Resiliència Territorial

Les comunitats humanes i el seu desenvolupament depenen intrínsecament del lloc on es troben i de la cultura a la qual pertanyen, sense ancorar-se al passat. Això implica que no podem globalitzar les solucions, encara que els problemes siguin globals. La millor manera de generar resiliència és apostar per la diversitat de solucions a nivell local, empoderant la creativitat de cada comunitat, sense perdre de vista la globalitat.

Facilitació i formació

(R)evolució local

Un problema i la seva solució es diferencien pel punt de vista amb el que ens ho mirem. Les persones, organitzacions o comunitats que viuen el problema són les més apropiades per plantejar la solució. Una bona formació o facilitació que permeti veure el problema des d’un nou punt de vista és clau per poder generar i crear solucions particulars i diverses, que augmentin la resiliència de la comunitat o de l’entitat.

Disseny, planificació i avaluació

cap a la Re.Generació ecosocial

Totes les persones som dissenyadores, el que és complicat són els processos col•lectius en què les opinions i punts de vista xoquen. Amb una avaluació participativa podem veure on es troba el problema que genera que el procés sigui feixuc. I amb una bona planificació estratègica i un bon procés de disseny es pot donar la volta a la situació, aconseguint que la diversitat no sigui un problema sinó que esdevingui la fortalesa de l’entitat o comunitat.

w

Resilience.Earth, SCCL

Una cooperativa sense ànim de lucre que aposta per la resiliència comunitària i el disseny regeneratiu com a eines fonamentals per a la transformació social i ecològica. Treballem amb més de 20 organitzacions locals i internacionals, acompanyant a organitzacions, comunitats, municipis i institucions que vulguin fer front als reptes que planteja el present, d’una manera positiva, creativa i engrescadora.

Taula Social de Gènere a la Garrotxa

Som totes i tots conscients que la diversitat i els drets sexuals encara són temes molt estigmatitzats a la comarca i arreu. Al Núria Social, hem rebut informacions d’algunes entitats sobre el seu present interès en crear xarxa amb d’altres col·lectius afins, per tal...

Gestió associativa ecològica i amb esperit social 100%.
El nou Núria va heretar l’esperit del que fou el Centre Obrer d’Olot abans de la dictadura. Un espai obert, inclusiu, amb voluntat d’ajudar a la construcció d’un món més just. L’associació Núria Social treballa per dinamitzar socialment Olot, impulsant el treball col·laboratiu, el lleure, la cultura i la gastronomia, apostant per la sobirania alimentària i la comercialització justa.

Programa Habitar al Món

Habitar al món, un programa per aprendre a mirar el món i interpretar-lo, des de la perspectiva de la interdependència entre totes les coses Un programa formatiu pensat per explorar el nostre lloc en el món i clarificar com podem ser part d'una nova època, d'una...

Una Universitat compromesa amb un canvi de consciència que generi una cultura en pau amb la Terra.
Un projecte educatiu de transformació personal i social. Una xarxa de persones i entitats, disposades a transformar el sistema de creences, de vida i de pensament, per tal de respondre adequadament als desafiaments de la societat actual.

Resilience Earth SCCL
Núria Social, carrer del Carme 8, 1er
17800 Olot, Girona
www.resilience.earth
info@resilience.earth
34+ 655 10 44 20
NIF: F55279665