7 Principis per crear Resiliència

7 Principis per crear Resiliència

El nostre planeta es troba profundament influenciat per la nostra presència en una època que alguns científics anomenen l’Antropocè, aquesta època geològica està definida per la disrupció dels cicles d’energia i nutrients del planeta, deixant tots els ecosistemes del...
La Vora del Caos

La Vora del Caos

El model de la «Vora del Caos», s’ha elaborat a través de diferents autors i ha esdevingut un concepte utilitzat en una gran diversitat de contextos. Originalment aquest model sorgeix de les matemàtiques, tot i que es pot aplicar a qualsevol procés on intervingui la...
Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’acord internacional sobre els Objectius del Desenvolupament Sostenible es va aconseguir en la conferència de Río+20 al 2012 com a nou marc mundial destinat a reconduir a la humanitat pel camí de la sostenibilitat. Aquests objectius mundials han estat elaborats...
Què és la Resiliència?

Què és la Resiliència?

Dins el marc del pensament resilient, hi ha tres brins principals en els quals es basen tots els treballs de recerca. Aquest brins es definirien com: 1. La complexitat interdependent que relaciona la humanitat i els ecosistemes, que ens recorda que tot i el progrés...
Cicle del Canvi Adaptatiu

Cicle del Canvi Adaptatiu

El model del «Cicle Adaptatiu» s’ha elaborat entre varis autors i actualment existeixen diferents grups de recerca que treballen en la teorització d’aquest model i la seva utilitat en l’àmbit de la gestió del canvi social i la resiliència comunitària. Aquest model és...