INNOVACIÓ I RECERCA

Així doncs, a l’apartat de Recursos es troben disponibles un gran nombre de documents de recerca, mètodes analítics i eines de formació. Principalment, la nostra recerca es centra en les següents àrees:

· Desenvolupament de la capacitat organitzativa
· Participació i resiliència comunitària
· Disseny eco-social regeneratiu