projecte

Horts d’en Soler

Objectiu principal

Recuperar els Horts d’en Soler, una àrea de 4 hectàrees, per utilitzar-los de nou com a zona de cultiu pels ciutadans del municipi de Sant Feliu de Pallerols, a través de pràctiques sostenibles i permacultura, tot augmentant la resiliència comunitària. Alhora, després d’un procés de participació ciutadana, on hi van participar principalment les associacions del poble i després de realitzar un seguit d’entrevistes individuals que confirmaven i complementaven el procés de participació, es van definir els següents objectius específics:

    • Dinamitzar el poble de Sant Feliu de Pallerols
    • Augmentar la resiliència del municipi
    • Crear un espai p Pedagògic i d’interès intergeneracional
    • Atreure el turisme responsable al poble

Així va néixer el projecte dels Horts del Soler, un espai de 4Ha en el que es volen crear horts comunitaris, zones de plantes aromàtiques, un bosc comestible i un “verger”, dins del marc d’un disseny més ampli basat en la permacultura. Alhora, generar espais pedagògics, lúdics i d’interacció intergeneracional, potenciant l’interès turístic de la zona.
Amb el projecte es potencia l’empoderament i la identitat regional d’una zona rural deprimida:
– Fomentar l’agrobiodiversitat, apostant per varietats locals cultivades mitjançant tècniques agroecològiques.
– Potenciar la resiliència comunitària: promoure la participació de la comunitat, fomentar les accions conjuntes de gestió i recuperació, propiciar la creació de llaços socials i la transmissió de coneixements i experiències.
– Crear programes de voluntariat internacional.
– Afavorir l’enteniment i la cohesió entre els organismes i entitats de la regió, incidint en aquells aspectes que serveixen per sustentar la seva cohesió social, cultural i econòmica.
– Crear productes gastronòmics per augmentar la singularitat local i promoure l’economia circular.
– Fomentar el turisme sostenible i de qualitat.

Activitats

Camp de Treball Fase 0: Procés de participació ciutadana
Camp de Treball Fase 1: Implementació del sistema d’aigües
Camp de Treball Fase 2: Adeqüació accessos i zona d’acampada

Resultats / Impacte

Recuperació dels horts comunitaris del Soler i inici d’un procés de regeneració social i municipal, augmentant així la resiliència comunitària.

Participants / públic

Municipi Sant Feliu de Pallerols

Organitzacions sòcies/col·laboradores

Ajuntament Sant Feliu de Pallerols
Olivier Savane
Mas Franch
Servei Civil Internacional