projecte

La Garrotxa Territori Resilient

Objectiu principal

Municipis en Transició és un projecte internacional que neix amb la voluntat de crear un marc de referència, desenvolupar, estructurar i posar en pràctica una nova manera de connectar l’administració pública dels municipis amb les seves comunitats. Contextualitzat en un moment històric on els territoris d’arreu afronten grans reptes, i adoptant metodologies inspirades en el Moviment de Transició, el MiT proposa la col·laboració entre la societat civil i els municipis per a una transformació sostenible i basada en les necessitats locals.

Per tal de dur a terme aquest projecte s’han escollit un total de sis casos d’arreu del món, entre ells, la Garrotxa amb la proposta La Garrotxa Territori Resilient, que esdevindran una comunitat internacional de pràctica i suport a noves iniciatives de municipis en transició. L’Ecobairro de Sao Paulo, Wekerle de Budapest, el barri Telheira de Lisboa, o les localitats de Santorso i Valsamoggia a Itàlia són els projectes que, juntament amb la Garrotxa, configuren el programa Municipis en Transició.

Després d’un acurat procés de selecció el MiT va escollir la Garrotxa, amb la proposta La Garrotxa Territori Resilient, per l’històric i extens teixit social, per la seva experiència en iniciatives de transformació social, ecològica, educacional, econòmica i turística i que treballa cap a un model de resiliència territorial. En un context d’alta diversitat i dissensions entre sectors de la societat, a la Garrotxa hi ha exemples esperançadors de diàleg i acció conjunta.

El projecte pilot La Garrotxa Territori Resilient té la peculiaritat de no ser un sol municipi, sinó que és una comarca formada per vint-i-una entitats locals. La Garrotxa ha estat capaç de mantenir un fort nivell d’identitat i singularitat en un entorn de globalització, fet que presenta un cas d’estudi complex i apassionant.

La crisi econòmica de l’any 2008 va servir per mobilitzar una població que ja era sensible als problemes socials, ecològics i econòmics mundials i que va poder vincular aquesta sensibilitat al deteriorament del benestar local de la regió. Fruit d’aquesta mobilització generalitzada, actualment hi ha diversos municipis gestionats per alcaldes i ajuntaments que comparteixen el compromís d’augmentar la participació ciutadana, la sostenibilitat ecològica i la resiliència regional general, i que treballen conjuntament amb les comunitats, independentment dels seus diferents colors polítics.

De les 500 organitzacions de la comunitat local, 100 d’elles es dediquen a qüestions socials i ecològiques, i amb el pas dels anys han provocat l’augment de la consciència pública i han creat un espai per a un canvi social i ecològic positiu. Per altra banda, existeixen diversos consorcis coordinats amb departaments tècnics que tracten temes socials, econòmics i ambientals del conjunt de la regió.

L’èxit de les transicions i transformacions socials i ecològiques que experimenta la Garrotxa es deuen a la capacitat innata de la regió de connectar les organitzacions i institucions públiques; la història dels moviments socials i laborals amb més d’un segle d’antiguitat; el clima polític i ambiental actual; els canvis significatius recents en els governs municipals; i una base empoderada i experimentada.

El projecte es desenvolupa al llarg del 2018

JORNADES TERRITORI RESILIENT

Territori Resilient, Jornades pel foment de territoris resilients Liderant el canvi des dels municipis rurals. 24-25 de gener 2019 a la Garrotxa Territori Resilient proposa un espai de trobada i formació per als diversos agents qui treballen per a la transició i el...

Jornada sobre resiliència a Brussel·les

El passat dijous 20 de setembre de 2018 una delegació garrotxina va participar al Dia Europeu de les Comunitats Sostenibles que es va celebrar per segona vegada a la seu del Comitè Econòmic i social d’Europa, a Brussel·les. Aquesta trobada va reunir representants de...

La Garrotxa Territori Resilient

Un projecte pilot de Municipalities in Transition (MiT) La Garrotxa ha estat escollida per formar part de Municipis en Transició, un projecte internacional que proposa la col·laboració entre la societat civil i els municipis per a una transformació sostenible i basada...

Activitats

Fase 1: Recerca
Fase 2: Accions Pioneres
Fase 3: Multiplicació

Resultats / Impacte

Redacció d’un marc de referència clar sobre com la societat civil i els municipis poden ser el motor d’un canvi sostenible. Eines i metodologies que serveixin de suport a organitzacions i municipis en el seu procés de transició cap a la resiliència territorial.

Participants / públic

Societat civil i administració pública de la Garrotxa

Organitzacions sòcies/col·laboradores

ADRINOC
CASG
DINAMIG
IME
SIGMA