projecte

Horts del Soler

Objectiu principal

Recuperar els Horts del Soler, una àrea de 4 hectàrees, per utilitzar-los de nou com a zona de cultiu pels ciutadans del municipi de Sant Feliu de Pallerols, a través de pràctiques sostenibles i permacultura, tot augmentant la resiliència comunitària. Alhora, després d’un procés de participació ciutadana, on hi van participar principalment les associacions del poble i després de realitzar un seguit d’entrevistes individuals que confirmaven i complementaven el procés de participació, es van definir els següents objectius específics:

    • Dinamitzar el poble de Sant Feliu de Pallerols
    • Augmentar la resiliència del municipi
    • Crear un espai p Pedagògic i d’interès intergeneracional
    • Atreure el turisme responsable al poble

Activitats

Camp de Treball Fase 0: Procés de participació ciutadana
Camp de Treball Fase 1: Implementació del sistema d’aigües

Resultats / Impacte

Recuperació dels horts comunitaris del Soler i inici d’un procés de regeneració social i municipal, augmentant així la resiliència comunitària.

Participants / públic

Municipi Sant Feliu de Pallerols

Organitzacions sòcies/col·laboradores

Ajuntament Sant Feliu de Pallerols
Olivier Savane
Mas Franch
Servei Civil Internacional

Organitzacions sòcies/col·laboradores

Ajuntament Sant Feliu de Pallerols
Olivier Savane
Mas Franch
Servei Civil Internacional