PROJECTES

què hem fet

DIAGNOSI PARTICIPATIVA...

DISSENY REGENERATIU...

IMPLEMENTACIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL...

MONITORATGE, AVALUACIÓ I APRENENTATGE...

Teixint resiliència territorial

EN CONSTRUCCIÓ / UNDER CONSTRUCTION