RECURSOS

per si et pot fer servei

Pòsters

7 Principis per crear Resiliència

El nostre planeta es troba profundament influenciat per la nostra presència en una època que alguns científics anomenen l’Antropocè, aquesta època geològica està definida per la disrupció dels cicles d’energia i nutrients del planeta, deixant tots els ecosistemes del...

La Vora del Caos

El model de la «Vora del Caos», s’ha elaborat a través de diferents autors i ha esdevingut un concepte utilitzat en una gran diversitat de contextos. Originalment aquest model sorgeix de les matemàtiques, tot i que es pot aplicar a qualsevol procés on intervingui la...

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’acord internacional sobre els Objectius del Desenvolupament Sostenible es va aconseguir en la conferència de Río+20 al 2012 com a nou marc mundial destinat a reconduir a la humanitat pel camí de la sostenibilitat. Aquests objectius mundials han estat elaborats...

Què és la Resiliència?

Dins el marc del pensament resilient, hi ha tres brins principals en els quals es basen tots els treballs de recerca. Aquest brins es definirien com: 1. La complexitat interdependent que relaciona la humanitat i els ecosistemes, que ens recorda que tot i el progrés...

Cicle del Canvi Adaptatiu

El model del «Cicle Adaptatiu» s’ha elaborat entre varis autors i actualment existeixen diferents grups de recerca que treballen en la teorització d’aquest model i la seva utilitat en l’àmbit de la gestió del canvi social i la resiliència comunitària. Aquest model és...

El Model Iceberg

El model «Iceberg» el va elaborar en Peter Senge, professor del Massachussets Institute of Technology, basat en el model dels «Punts Palanca» elaborat per la Professora Donella Meadows del Massachusets Institute of Technology. Aquest model permet donar estructura als...

Vídeos

Make Space For Peace

Peace Brigades International és una Organització No Gubernamental Internacional, nascuda al 1981. La ONG treballa per donar suport als processos de construcció d'una societat on els Drets Humans en són part, utilitzant mitjans noviolents. Persones voluntàries...

PEACEBUILDERS

Una explicació sobre l'experiència d'ésser Constructors/es de Pau en un context de guerra invisibilitzada...  

Articles

Theory of Resilience & Change

Our globalised world is becoming increasingly more complex and difficult to predict. The common term to describe this situation is VUCA, an acronym that characterises the volatility, uncertainty, complexity and ambiguity of today’s ecological, social, political and...

The Slow Revealing of Change

Un recurs elaborat per l'Erika Zàrate, membre fundadora de la cooperativa sense ànim de lucre Resilience.Earth, SCCL. Una tesis que ens parla sobre el procés de presa de decisions dels moviments socials de base, com a històries fractals d'aprenentatge adult i de canvi...