El model del «Cicle Adaptatiu» s’ha elaborat entre varis autors i actualment existeixen diferents grups de recerca que treballen en la teorització d’aquest model i la seva utilitat en l’àmbit de la gestió del canvi social i la resiliència comunitària.

Aquest model és molt útil per a treballar en processos de canvi dins de sistemes concrets, ja que defineix les diferents fases d’autogestió d’un sistema. Per aprofundir més en aquest concepte recomanem lectures sobre el model de «Panarquia de sistemes socio-ecològics».