El model «Iceberg» el va elaborar en Peter Senge, professor del Massachussets Institute of Technology, basat en el model dels «Punts Palanca» elaborat per la Professora Donella Meadows del Massachusets Institute of Technology.

Aquest model permet donar estructura als sistemes i s’ha utilitzat, entre d’altres, per gestionar la complexitat i el canvi sistèmic. El model Iceberg jerarquitza el potencial de canvi dels diferents àmbits d’un sistema, siguen l’àmbit superior el que genera un impacte més focalitzat i l’àmbit inferior el que genera l’impacte més sistèmic.