El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa va organitzar el primer mercat de conversa i proximitat el passat 25 de setembre a Olot. Va ser una onada d’aire fresc que va passar pels carrers de la ciutat. Va obrir espais, va crear converses, va encreuar mirades i va generar preguntes, no tan sols a les persones que hi participaven, però també als vianants, als quals la curiositat els forçava a parar-se i escoltar la conversa.

Com a cooperativa Resilience.Earth vam participar de forma activa en el projecte, extraient-ne unes reflexions, experiències i aprenentatges propis els quals plasmem a continuació.

Considerant el context polític en el que vivim, espais com aquests on persones com en Manuel Delgado i en Joan Canimas, podien apropar-nos a la profunditat de conceptes com la co-existència com a base, no tan sols de la identitat sinó també de la vida. I poder plantejar-nos l’egoisme humà com a una característica intrínseca amb la qual ens hem de reconciliar, o potser un repte al que hem de fer front de forma col·lectiva per arribar a formes de convivència basades en l’altruisme.

Són aquests moments en els que es creen les condicions perquè les persones puguin tenir el que en l’anglès se’n diu un moment “Aha!”, on de cop podem notar com el nostre cervell fa una connexió neuronal nova, incloent-hi i fusionant-hi alguns conceptes que fins llavors convivint de forma paral·lela en la nostra realitat. I és precisament això, el que permet connectar amb els nostres valors i les pedres fundacionals dels nostres patrons neuronals i modificar-los. Són espais com aquests on es creen converses significatives, i on es confronten posicions amb l’ànim d’arribar a accions més profundes, inclusives i equitatives.

Tot i que es van realitzar aquestes converses en espais formals predeterminats, es va aconseguir donar-los-hi un grau d’informalitat molt còmode. Seria molt interessant que es generessin més espais com aquests de forma informal pels carrers dels nostres pobles. Assumint que aquesta reflexió era l’objectiu principal d’aquesta jornada, amb nosaltres ho varen aconseguir.

Cooperativa Resilience Earth