Resilience.Earth, dissenya i aplica una proposta metodològica per facilitar el procés dels Pressupostos Participatius a la ciutat d’Olot (2018 – 2020).

Cada vegada som més conscients que no vivim en estats democràtics, sinó en processos democràtics, basats en l’obertura constant als reptes sistèmics dels nous temps, on és important augmentar la resiliència, adaptant-nos a nous hàbits d’equitat, transparència i participació. Tot i que ja fa quasi 20 anys que es varen fer els primers pressupostos participatius en terres Catalanes, aquests esdevenen el pròxim repte del procés de regeneració democràtica. Moltes ciutats i pobles de Catalunya ja han entrat en aquesta roda, convertint-se en un dels nodes centrals de la democràcia participativa, ja que en un moment on la política ha perdut credibilitat entre la població, aquestes metodologies legitimen l’acció de govern. Tots els colors polítics del nostre país estan començant a experimentar amb noves formes de lideratge, més permeables i basades en l’acompanyament. Com tot model participatiu, les bones pràctiques tan sols són orientatives, ja que la idiosincràsia de cada localitat és fonamental en l’èxit de la metodologia. La cultura participativa de Barcelona o Madrid no és la mateixa que la de les poblacions rurals del Pirineu.

És important facilitar un procés participatiu molt estratègic i coherent amb la realitat d’Olot. Per tant, proposem que els primers pressupostos participatius d’Olot tinguin com a objectiu principal: Despertar l’interès, cultivar la confiança i impulsar la participació de la ciutadania olotina en la presa de decisions sobre una part del pressupost municipal del 2019, amb el qual estem construint una cultura de democràcia participativa. Per dur a terme aquest objectiu principal, és important no tenir pressa i fer la feina ben feta. Hem de ser conscients que en definitiva, la participació dels ciutadans en la vida municipal finalment recau en la confiança i el sentiment de pertinença.

Per això, el procés es basa en els següents cinc criteris:

◦ Estratègic: anem lents perquè anem lluny ◦ Divers: garantir l’accessibilitat perquè qualsevol persona pugui expressar la seva veu i es senti còmoda per fer-ho. ◦ Vinculant: assegurar que les decisions preses siguin implementades ◦ Transparent: fer seguiment per garantir la qualitat i coherència del procés ◦ Participatiu: no esperar que la gent vingui a participar, anem-hi nosaltres!