Community Climate Coaches, una comunitat europea reunida per la justícia climàtica

Una quarantena de professionals i activistes climàtics s’han reunit per buscar models innovadors de catalització de les comunitats. Es tracta d’una trobada de persones membres de 8 entitats d’arreu d’Europa dedicades a la transformació ecosocial i a la justícia climàtica. Consideren que la societat ja està sensibilitzada, és conscient que cal un canvi de paradigma. És per això que el seminari, ubicat a la Garrotxa i desenvolupat al llarg dels dies 9, 10 i 11 de gener, té l’objectiu de buscar mètodes innovadors per a despertar la iniciativa individual de cadascú a través del grup, de la comunitat (ja sigui el municipi, el barri, l’equip de treball o el club esportiu). 

A través de la formació i l’acompanyament de les comunitats amb una mirada conscient es vol incidir en la importància de la justícia climàtica. Com aconseguim que les veïnes d’un municipi s’impliquin en fer del seu territori un lloc sostenible? Com formem a les activistes perquè puguin liderar aquesta transformació que té tanta urgència? I les organitzacions, quin paper poden prendre i com les impliquem?

Community Climate Coaches creu interessant que la gent sàpiga, tant les vilatanes com els alts càrrecs d’organitzacions o les tècniques d’administracions públiques, que davant del col·lapse que està arribant i que fa anys que s’anuncia, hi ha propostes que s’allunyen de la pèrdua d’esperança o la inacció. Hi ha organitzacions internacionals que estan treballant de forma local i enxarxades entre sí per fer que tant el sector públic com el privat, així com la ciutadania, desenvolupi eines i comparteixi coneixements per tal d’encarar la transformació ecosocial per reparar al màxim la crisi no només ambiental, sinó també social, econòmica i política. 

Els projectes que lideren són Cultivate Ireland i Resilience Earth (el segon, ubicat a la Garrotxa i amb incidència, sobretot, a les ruralitats catalanes). Les organitzacions participants són: 

  1. Permaculture association (United Kingdom)
  2. Centre for Ecological Learning (Luxembourg)
  3. Ecolise (Belgium)
  4. Hrvatska Permakultura (Croatia)
  5. Fciencias.ID (Portugal)
  6. Suomen Kylat (Finland)

La temperatura global no deixa de pujar, fa dècades que les expertes alerten de la necessitat de fer alguna cosa. Per això s’han volgut reunir persones de 14 països d’arreu del món per dialogar i buscar propostes creatives per implicar a la societat.