El nostre planeta es troba profundament influenciat per la nostra presència en una època que alguns científics anomenen l’Antropocè, aquesta època geològica està definida per la disrupció dels cicles d’energia i nutrients del planeta, deixant tots els ecosistemes del planeta amb senyals de la nostra presència. Aquest sistemes que estan formats per la interacció entre persones i ecosistemes, són l’essència del que s’anomena sistemes eco-socials.

L’enfoc del pensament resilient investiga la manera en que es pot gestionar la interacció entre les persones i els ecosistemes en moments de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat. Definim resiliència com la capcitat d’un sistema de gestionar el canvi i continuar el procés de desenvolupament. I els set principis de la resiliència pretenen ajudar a entendre i gestionar els sistemes en els que vivim i treballem per generar comportaments resilients.