Dins el marc actual, les cultures territorials es veuen profundament amenaçades per una globalització galopant i pels arravataments nacionalistes que volen homogeneïtzar els estats. I és per això que les sobiranies estan agafant protagonisme, reivindicant el control ciutadà dels serveis i productes que utilitzem i consumim. Actualment les necessitats de la ciutadania són una de les maneres de desempoderar-nos i augmentar els guanys de l’Ibex-35.

En els últims anys han anat sorgint diferents iniciatives descentralitzades basades en la cooperació de la societat civil i el respecte per aquestes sobiranies ens empoderen tant a nivell de presa de decisions com a nivell econòmic o ecològic. Actualment, son tantes aquestes iniciatives que s’estan generant trobades populars per tal de donar-les a conèixer i facilitar-nos l’accés i el voler-ne formar part. Així, en una d’aquestes trobades et pots canviar de banc, de subministradora d’electricitat, pots participar en temes de mobilitat sostenible i col·laborativa o formar part de grups de consum organitzats per comprar verdures locals i ecològiques, entre d’altres. Totes les iniciatives son de proximitat i ens garanteixen la principal de les sobiranies: l’autogestió i l’autodeterminació. D’aquestes trobades s’en anomena Install Parties.

Tradicionalment els aplecs a Catalunya eren trobades de persones per tractar temàtiques concretes, amb el temps han esdevingut actes folklòrics. Amb l’intenció de recuperar el sentit original de la paraula i reivindicar la nostra cultura pròpia i singular, proposem de crear una trobada temàtica que bategem com Aplec-Tek. El tek fa referència a una paraula grega que que descriu formes tecnològiques respectuoses amb les persones i l’entorn.

Aplec-tek és com s’anomena l’Install Party que tindrà lloc el divendres 22 de juny de 18h a 22h a la Plaça Major a Olot (Garrotxa). Et convidem a participar i a instal·lar-te la sobirania, el respecte per les persones i per l’entorn en el que vivim.