Erasmus+ distingeix com a exemple de bona pràctica el projecte Community Catalysts.

L’equip de Resilience Earth estem molt agraïdes per la distinció que ha rebut Community Catalysts, un projecte internacional de llarga durada que es troba en una primera fase i que estem duent a terme Resilience Earth amb el suport de Gaia Education, Palma Nana, Novas Descobertas i Red de TransiciónTransition Network com a partners. L’objectiu principal de Community Catalysts és dissenyar una formació pionera destinada a líders juvenils, líders comunitaris i tècniques de l’administració per esdevenir catalitzadores comunitàries en resiliència, a través d’eines i activitats d’investigació acció participativa, participació ciutadana i la co-creació de polítiques públiques.
La idea inicial d’aquest projecte va ser concebuda el passat febrer de 2018 durant una formació d’intercanvi de bones pràctiques entre educadores de l’àmbit de la joventut i compromeses en la transformació socioecològica. Al llarg d’aquest intercanvi les participants van sol·licitar una sèrie de programes amb diversos enfocaments a treballar: Desenvolupament Regeneratiu, per la que hem rebut la distinció d’Erasmus+, seguit per l’enfoc de treball en Resiliència Comunitària, que estem desenvolupant aquest 2019 i finalment l’enfoc en Economia Social i Solidària.
L’entitat internacional Erasmus Plus ha valorat la capacitat inspiradora i ben gestionada de la primera fase del projecte; Community Catalysts for Regenerative Development i que s’impulsa per la necessitat social i global de potenciar la participació ciutadana i contribuir a la regeneració ecològica. Des de Resilience.earth hem vist que es pot respondre efectivament a aquesta necessitat a través de la pràctica del desenvolupament regeneratiu i creiem que això requereix de la participació de líders juvenils; Líders comunitaris; i tècniques del sector privat i el sector públic. La Resiliència Comunitària implica recuperar i conrear el coneixement local, animant a les organitzacions, institucions i comunitats perquè esdevinguin catalitzadores efectives del canvi social, iniciant processos de regeneració comunitària.