Formació Diàleg intercultural a Uniterra

“La interculturalitat és el lloc on els mites es troben i s’entrecreuen” – Raimon Panikkar

De què parlem quan parlem de diàleg? Com integrar pluralisme i la consciència de viure un món comú?

La filosofia intercultural de Raimon Panikkar és una de les seves principals aportacions per entendre i actuar en el món interconnectat i canviant que vivim.

En el marc de l’Any Panikkar, Uniterra organitza la Formació “Diàleg Intercultural”, unes jornades que pretenen explorar la proposta dialògica del filòsof i teòleg català. Els seminaris compten amb la participació de professors com Raúl Fornet Betancourt, David Loy, Àngels Canadell, Arcadi Oliveres o Satish Kumar, entre molts altres.

En aquest darrer trimestre de l’any Panikkar, Uniterra vol retre homenatge al filòsof i teòleg català amb una formació específica al llarg d’un trimestre que girarà a l’entorn del sentit del diàleg intercultural i posarà en pràctica experiències dialògiques interculturals.

Uniterra té a Raimon Panikkar com un dels referents i inspiradors principals. La visió del món sencera i plural que ell proposa, s’articula al voltant de la interculturalitat, entesa com una característica de la mateixa realitat i com un repte indiscutible de la nostra època. Com a impulsor d’una cultura de la pau, entenia el diàleg com l’actitud de deixar-se transformar per l’altre, des del convenciment que només a través de l’altre podem veure’ns i conèixer-nos a nosaltres mateixos. Lluny d’un ús instrumental de la paraula, reivindica la força d’una paraula que compromet en la mesura que és l’expressió de la veritat, limitada, però real, de cada persona. El diàleg dialògic, al que ell es refereix, implica doncs, la persona sencera, essent una experiència d’obertura interior de la qual se’n surt transformat.

Cal anar al diàleg desarmats, disposats a posar en qüestió les nostres seguretats i certeses, entrant en una experiència del món nova. Això suposa anar més enllà del mental i connectar amb una dimensió humana més fonda que ens permet mostrar-nos vulnerables i alhora arrelats en el món. Aquesta és la proposta panikkariana, que proposem des d’Uniterra, com un aprenentatge col·lectiu d’ampliació de la consciència que ens permeti anar bastint propostes d’acció més sàvies i compassives.

Data de la formació completa: d’octubre 2018 a juny 2019

Preus: Seminari solt: 280€
Trimestre sencer: 250€/seminari Curs sencer: 220€/seminari inclou allotjament i menjar. *S’ofereixen beques i s’accepten monedes socials i intercanvis.*

Lloc: Campus Can Bordoi Carretera B-510, km 8, 08450 Llinars del Vallès

Inscripcions a info@uniterra.cat
Més informació: uniterra.cat/formacio-dialeg