Governança comunitària en la presa de decisions

Civichub: jornades de govern obert, participació vilatana i resiliència territorial

Els canvis de paradigma són liderats per agents estratègics de les nostres comunitats: agents de canvi. Quins agents? Persones tècniques de l’administració, equips de govern, polítics que estan promovent regulacions que faciliten que hi hagi un marc més esperançador, emprenedores de projectes territorials, veïnes proactives que volen fer un canvi i que els desespera la situació en la qual estem. Hi ha diverses persones que participen, conscientment o inconscient, en la gestió social dels canvis. Creiem essencial potenciar la seva consciència, estratègia i corresponsabilitat, i generar un espai de trobada per fomentar la relació entre sector econòmic, polític, públic i associatiu, per evitar mirades segmentades alhora d’encara els reptes comunitaris. 

En el marc del Civichub, i aprofitant la residència que organitza FaberLlull “Laboratoris ciutadans, paisatge i sostenibilitat”, el pròxim 4 i 5 de novembre hem organitzat unes jornades sobre Govern Obert, Participació Vilatana i Resiliència Territorial. Seran  un seguit de seminaris i diàlegs oberts al públic i als agents de canvi, on tractarem quines respostes creatives sorgeixen al territori a reptes com l’habitatge, l’energia, el consum, la mobilitat, el treball, el deteriorament del patrimoni i els centres dels pobles. No només dialogarem amb projectes d’aquí, també connectarem amb territoris rurals d’altres indrets com Llatinoamèrica, i posarem la mirada en com la transruralitat pot fer fructíferes relacions i semblances entre territoris. 

El Civichub és un itinerari formatiu que vol dotar d’eines i capacitació a projectes socioeconòmics, perquè puguin tenir un major impacte ecosocial, una governança descentralitzada, col·lectiva i més conscient de totes les membres, i més creativitat i capacitat d’innovació estratègica davant dels reptes planetaris. Que no hagin de reaccionar davant del context, sinó que es puguin posicionar des d’un lloc més actiu i esperançador.

Què és la governança comunitària?

La governança és el sistema de presa de decisions. Estem acostumades a que les decisions es prenguin de forma jeràrquica o autoritària, que la responsabilitat pengi d’una cúpula o d’una sola persona. La governança comunitària és aquella que obre la presa de decisions a les persones que formen part de la comunitat en qüestió, a través de la corresponsabilitat. La governança comunitària fa que, davant d’un repte o una necessitat concreta, diverses persones que formen part de la comunitat puguin prendre una decisió (o vàries) conjuntament.

Com s’implementa la governança comunitària en un ajuntament?

La mirada comunitària en la governança dels municipis es duu a terme a través de processos participatius vinculants. “Tenim aquest repte, com li podem donar resposta?” Es faciliten espais i òrgans que obren la participació a la ciutadania –Consells de Poble o de barri, diàlegs de deliberació i debat…– i s’assegura que les decisions que es prenen siguin vinculants. Això afavoreix que hi hagi corresponsabilitat en la sobirania. 

Aquesta gestió, a la llarga, augmenta el sentiment de pertinença en la comunitat, perquè la ciutadania pot veure els resultats d’aquelles decisions en les quals ha participat.

Per què haurien de venir les membres d'equips de govern o partits polítics?

Creiem que és un moment clau, perquè a la primavera del 23 hi ha les eleccions municipals. Els equips de govern i partits polítics ara estan codissenyant les candidatures, i creiem important que incloguin en els seus programes electorals aspectes de govern obert, d’innovació i de governança comunitària, per oferir l’opció de buscar respostes conjuntes als reptes comunitaris i planetaris.

PROGRAMACIÓ

Descarrega’t la programació en el següent enllaç:

Programa Governança Comunitaria

Programació

Descarrega’t la programació
PDF_Programacio

Inscriu-te a bit.ly/governanca_comunitaria

Coorganitzen

Pandora Hub
Faberllul
Espai Cràter
Resilience Earth

Any

2022