El model de la «Vora del Caos», s’ha elaborat a través de diferents autors i ha esdevingut un concepte utilitzat en una gran diversitat de contextos. Originalment aquest model sorgeix de les matemàtiques, tot i que es pot aplicar a qualsevol procés on intervingui la vida, els processos adaptatius i els processos evolutius.

La vora del caos defineix com la complexitat neix en la transició de dos comportaments clarament diferenciats en el procés d’un sistema i això dóna lloc a l’acceleració del procés evolotiu.