Cicle de tallers gratuïts: NAVEGAR EN TEMPS D’EMERGÈNCIES, AMPLIAR ELS ACTIVISMES.

FORMACIÓ POSTPOSADA A L’ESTIU 2021

Inscriu-te al taller de la ODG on Anna Pujol i César Fernández de Resilience.Earth juntament amb Conchi Piñeiro d’Altekio oferiran eines per donar rumb a les emocions, apropar-nos al nostre Jo activista i canviar el món. *Información en castellano más abajo.

Sovint les emocions ens fan anar a la deriva, com a activistes ens és essencial descobrir el propi rumb i navegar les profunditats. Per fer-ho necessitem aprendre a llegir mapes, a utilitzar brúixoles i a deixar-nos endur pel vent. Aquest cicle de tallers proposa aprofundir en com canviar el món millorant les relacions dins els nostres equips i el coneixement del nostre Jo activista.

Proposem tres tallers i un fórum obert per tal que el viatge tingui un rumb. Els tallers es proposen en format presencial a lloc per detallar de Barcelona ciutat, però amb la possibilitat de fer-se de manera virtual segons la situació Covid del moment:

22 d’octubre de 17h a 20h a l’ESPAI JOVE FONTANA, Carrer Gran de
Gràcia, 190, 08012 Barcelona //
Gestió Emocional vs. Activisme. Aprendre a llegir el mapa de les emocions és indispensable per no desbordar i perdre el rumb en la nostra ruta activista.

5 de novembre de 17h a 20h // El teu Jo activista. Descobrir el propi rumb, navegant amb les adversitats que comporta el viatge. Reconèixer la nostra direcció, ens fa més conscients de què aportem al món.                       

19 de novembre de 16h30 a 18h30  // Relacions, del grup cap al món. Conscients de quin és el mapa i quin és el propi rumb, podem acompanyar a la nostra organització a navegar amb més habilitat i resiliència.

19 de novembre de 19h30 a 21h // Explorant nous horitzons: fòrum obert entre activisme i psicologia. Com ens pot donar suport la psicologia a les activistes ambientals? Què hem d’aprendre com a psicòlogues per ser de més utilitat en la crisi global? No cal haver participat als tallers per assistir al fórum.

*Tallers presencials a Barcelona ciutat (lloc a detallar) amb adaptació a virtual segons la situació Covid del moment.

Ciclo de talleres gratuitos: NAVEGAR EN TIEMPO DE EMERGENCIAS, AMPLIAR activismo.

Inscríbete en el taller de la ODG donde Anna Pujol y César Fernández de Resilience.Earth junto con Conchi Piñeiro de Altekio ofrecerán herramientas para dar rumbo a las emociones, acercarnos a nuestro Yo activista y cambiar el mundo.

A menudo las emociones nos hacen ir a la deriva, como activistas nos es esencial descubrir el propio rumbo y navegar las profundidades. Para ello necesitamos aprender a leer mapas, a utilizar brújulas y a dejarnos llevar por el viento. Este ciclo de talleres propone profundizar en cómo cambiar el mundo mejorando las relaciones dentro de nuestros equipos y el conocimiento de nuestro Yo activista.

Proponemos tres talleres y un foro abierto para que el viaje tenga un rumbo:

22 de octubre de 17h a 20h en ESPAI JOVE FONTANA, Carrer Gran de
Gràcia, 190, 08012 Barcelona // Gestión Emocional vs. Activismo. Aprender a leer el mapa de las emociones es indispensable para no desbordar y perder el rumbo en nuestra ruta activista.

5 de noviembre de 17h a 20h // Tu Yo activista. Descubrir el propio rumbo, navegando con las adversidades que conlleva el viaje. Reconocer nuestra dirección, nos hace más conscientes de que aportamos al mundo.

19 de noviembre de 16h30 a 18h30 // Relaciones, del grupo hacia el mundo. Conscientes de cuál es el mapa y cuál es el propio rumbo, podemos acompañar a nuestra organización a navegar con más habilidad y resiliencia.

19 de noviembre de 19h30 a 21h // Explorando nuevos horizontes: foro abierto entre activismo y psicología. Como nos puede apoyar la psicología a las activistas ambientales? ¿Qué tenemos que aprender como psicólogas por ser de más utilidad en la crisis global? No es necesario haber participado en los talleres para asistir al foro.

* Talleres presenciales con adaptación a virtual según la situación Covid del momento.

Cartel y programación castellano, descárgatelo y compártelo!

Cartell i programació català, descarrega-te’l i comparteix-lo!

 

// INSCRIPCIONS // INSCRIPCIONES //