En un context social on el sentiment de pertinença i d’identitat de les persones a la comunitat és difús, resulta indispensable promoure eines i estratègies de participació on la població es vinculi i sigui el centre dels processos de decisió i gestió comunitària.
El projecte de pressupostos participatius de la ciutat d’Olot neix de la demanda de l’Ajuntament del municipi d’iniciar un procés democràtic, transparent, efectiu i participatiu, involucrant les diverses regions del municipi. Arrel d’aquí i de forma col·laborativa amb Arriant, Minnium Produccions i EKONA, es va iniciar la creació d’un disseny innovador, replet d’eines que ens guien cap a la creació de resiliència comunitària i cap a l’objectiu del projecte:
Construir una cultura de democràcia profunda a la ciutat a través d’un procés participatiu i vinculant que desperti l’interès de veïns i veïnes, potenciï la confiança entre aquests i l’administració municipal, i impulsi la participació de la ciutadania olotina en la presa de decisions sobre una part del pressupost municipal.

El projecte té una durada de tres anys, iniciant al 2018 i passant per a tres zones diferents del municipi. Treballant de forma col·laborativa també amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, l’àrea de Joventut, entitats i col·lectius dels barris i la població, es pretén dur a terme un projecte pròxim i càlid a cada barri, que acosti la gestió i la presa de decisió als i les habitants, promovent-ne la resiliència comunitària i facilitant també, espais d’empoderament col·lectiu, donant el protagonisme i poder de decisió a la ciutadania -veïnes i veïns de la ciutat, i el seu teixit associatiu-.