Equip formador del projecte de Brigades Internacionals de Pau a Kenya

Descripció del projecte

Formar i seleccionar les persones que es presenten per ser voluntàries com escuts humans al projecte de Brigades Internacionals de Pau a Kenya. Es realitza a través d’una formació intensa de 5 o 6 dies, on es duen a terme diferents dinàmiques i sessions especialitzades en l’àmbit de la noviolència, dels drets humans, i de l’acompanyament i la observació internacional.

Objectius

• Seleccionar les persones candidates més apropiades per les necessitats del project de Kenya.

• Enfortir el projecte de PBI-Kenya.

• Aportar la màxima qualitat a l’acompanyament realitzat a defensores de drets humans de Kenya.

• Promoure els drets humans.

Activitats

Fase 01: Preparació de la formació al respecte de les necessitats del projecte PBIKenya.

Fase 02: Implementació de la formació al llarg de 6 dies intensius.

Fase 03: Selecció de les persones participants més adients per les necessitats de PBI-Kenya.

Resultats

Un equip de PBI-Kenya resilient i capaç d’acompanyar a persones defensores de drets humans de Kenya, assegurant-los hi la seva integritat física i capcitat de treball al desenvolupar la seva tasca.

Participants

Brigades Internacionals de Pau, projecte Kenya.

Any

2011