Facilitació d’una jornada d’indagació co-creativa per a DinamiG

Descripció del projecte

Acompanyament en les persones tècniques de DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupmant de la Garrotxa, en la co-creació per repensar l’empresa saludable a partir d’un espai participatiu basat en el diàleg i la innovació per poder catalitzar la creativitat dels membres de DINAMIG, ordenant i plasmant els resultats de la jornada en un document, optimitzant-ne l’accés a la informació, pel seu ús en el disseny final del projecte.

Objectius

• Facilitar la co-creació d’un nou projecte de DINAMIG per a l’acompanyament d’empreses saludables.

• Generar un espai participatiu basat en el diàleg i la innovació per poder catalitzar la creativitat dels membres de DINAMIG.

• Ordenar i plasmar els resultats de la jornada en un document, optimitzant-ne l’accés a la informació, pel seu ús en el disseny final del projecte.

Resultats

Enfortir les capacitats de resiliència organitzacional i avaluació participativa d’institucions públiques.

Participants

Tècniques de DinàmiG

Col·laboradores

DINÀMIG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa.

Any

2018