Facilitació de la trobada de la Xarxa de Professionals de Joventut

Descripció del projecte

Facilitació de la trobada de la Xarxa de Professionals de Joventut dels ens locals de les comarques gironines.

Els principals objectius d’aquest projecte són la facilitació de la coneixença entre les membres de la Xarxa, tot fomentant-ne el sentiment de pertinença. Facilitar també la creació conjunta d’un pla d’acció que promogui la cohesió així com el treball en xarxa, des del qual s’identifiquin necessitats, comparteixin recursos, metodologies i coneixements.

La metodologia que es proposa per a la sessió utilitza tècniques participatives i transformatives, com l’educació popular, el teatre social, el cànvas i mapes mentals, entre d’altres. També facilitem materials didàctics i/o plantilles operatives (còpies físiques i/o electròniques).

Activitats

Jornada de facilitació de 5 hores

Resultats

Creació conjunta d’un pla d’acció que faciliti la cohesió i el treball en xarxa.

Participants

Xarxa de professionals de joventut dels ens locals de les comarques gironines.

Any

2018