La Vall Plural

Projecte

Facilitació a La Vall Plural

Objectiu principal

Jornades Participatives d’Avaluació, Diagnosi i Planificació Estratègica amb perspectiva de Resiliència Comunitària i Re.Generació Ecològica per l’equip de govern de la Vall d’en Bas «La Vall Plural».

Una Jornada Participatives i Estratègica enfocada des de la Resiliència Comunitària i Re.Generació Ecològica, visions que s’adapten a les necessitats i interessos de l’equip polític «La Vall Plural», així com, a la realitat del territori de la Vall d’en Bas. Durant el desenvolupament de la jornada es treballa amb l’objectiu d’avaluar l’estratègia dels darrers anys, identificar la visió i el propòsit de l’equip, explorar el Territori de la Vall d’en Bas des d’una perspectiva de resiliència comunitària i planificar estratègicament els àmbits i les àrees d’acció on actuar en els pròxims anys.

Una facilitació co-creativa i sistèmica on s’empren tècniques participatives i transformatives, com l’educació popular, el teatre social, el cànvas i mapes mentals, entre d’altres.

Resultats / Impacte

Exploració del Territori de la Vall d’en Bas des d’una perspectiva de Resiliència Comunitària i Re.Generació Ecològica.

Participants / públic

Membres de l’equip de govern de la Vall d’en Bas «La Vall Plural».

Participants / públic

Membres de l’equip de govern de la Vall d’en Bas «La Vall Plural».

Any

2018