Procés participatiu per al disseny del pati d’infantil de l’escola de Castanyer de Sant Joan les Fonts

Descripció del projecte

Es va realitzar un acompanyament en el disseny participatiu del pati, on varen participar alumnes i professores. Es varen utilitzar tècniques de participació i tècniques de disseny basades en la Permacultura. Això va permetre de poder desenvolupar un disseny de pati a mida amb les necessitats del infants i de la metodologies pedagògiques del professorat.

Objectius

Un disseny participatiu del pati d’infantil de l’escola.

Augmentar el potencial pedagògic del pati de l’escola.

Que els infants participessin en el disseny del seu propi pati.

Activitats

Fase 01: La fase de diagnosis on es varen detectar les necessitats a través de reunions amb el professorat i dibuixos dels infants. Fase 02: La fase de disseny, on a traves de reunions amb el professorat el va realitzar el disseny. Fase 03: I la fase del projecte, on es va redactar una memòria i es varen buscar fonts de finançament.

Resultats

Es va realitzar el disseny del pati i es va començar la seva implementació, però a causa de problemes amb el pressupost municipal i diferents visions al respecte del projecte amb l’equip de govern, el projecte va quedar aurat i no s’ha acabat la seva implementació.

Participants

Any

2016