Pressupostos participatius d'Olot 2018

Descripció del projecte

La democràcia no és un estat, la democràcia és un procés que evoluciona amb les societats humanes. De la mateixa manera que un ecosistema natural s’adapta a les seves condicions externes, les persones, com a ecosistema natural, seguim els mateixos patrons. Tot i que a vegades ens creiem separades de la natura en som part inseparable, i en som un element més de l’ecosistema global.

La política i per extensió la democràcia, defineix les relacions per a la presa de decisions dels individus de la nostra espècie, i tot i que és evident que vivim en un sistema més democràtic que fa unes dècades, l’estancament, com en tot ecosistema natural, porta al colapse.

Avui en dia estem davant d’un context canviant i complex on se’ns plantegen crisis sistèmiques que no coneixíem i que no em confrontat abans. Pel que es necessiten respostes proporcionades als reptes. Una societat amb democràcia participativa és una societat empoderada on la veu de les persones compte al dia a dia i això implica que és possible crear ecosistemes humans més diversos i equitatius. Alhora, l’expressió sana de les persones rarament afecta de forma negativa els seus veins i entorn natural, ja que l’empatia del contacte directe ens limita la capacitat d’objectivitzar a l’altre o a la naturalesa, encanvi quan les decisions es prenen des d’un despatx a centenars de kilometres del lloc d’implementació el procés empàtic del tècnic disminueix de forma substancial.

A Olot han començat els primers pressupostos participatius de la ciutat enfocats als barris de Sant Roc, Bonavista i Pequin i els veinatges de Les Fonts i Batet. Ja han començat les primeres taules de deliberació, i la participació ha estat sorprenent no tan per la quantitat de persones que han vingut a les trobades que també, sinó per la participació en la divulgació i en la dinamització dels barris en si. És veritat que sempre podríem demanar més participació i aixó hauria de ser així, qualsevol opció per mobilitzar la ciutadania a autogesionar-se ens acosta una mica més a una societat més resilient. Però alhora hem de celebrar la gobernança del nostre territori, ja que podem reconeixer que tot i els processos globalitzadors, em sabut mantenir un sentiment de comunitat, que alhora ara tenim la oportunitat d’ampliar i fer-lo el més inclusiu i divers possible.

Objectius

Construir una cultura democràtica a la ciutat d’Olot a partir d’un procés participatiu i vinculant que desperti l’interès de veïns i veïnes, potenciï la confiança entre aquests i l’administració municipal, i impulsi la participació de la ciutadania olotina en la presa de decisions sobre una part del pressupost municipal. Específicament:

1. Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania, associada o no.

2. Conèixer millor les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les.

3. Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

4. Avançar en la cultura democràtica tant de la població com de l’ajuntament, fomentant l’apoderament i conscienciació de la ciutadania i contribuint a la transformació de l’administració municipal en una estructura més oberta, dialogant i permeable a la ciutadania

Articles relacionats

Olot Participa 2019

Olot Participa 2019

Resilience.Earth, dissenya i aplica una proposta metodològica per facilitar el procés dels Pressupostos Participatius a la ciutat d’Olot (2018 - 2020). Cada vegada som més conscients que no vivim en estats democràtics, sinó en processos democràtics, basats en...

Taula de Deliberació

Taula de Deliberació

Finalment, va tenir lloc la tercera i última trobada participativa als barris dels Pressupostos Participatius d'Olot. En aquest cas la trobada va tenir lloc al barri de Bonavista, i els objectius d'aquesta eren debatre entorn a quines de les actuacions proposades fins...

Taula de Propostes als barris!

Taula de Propostes als barris!

Les segones jornades participatives van tenir lloc dissabte 3 de març al Casal de les Fonts al llarg del matí, i al barri de Sant Roc a la tarda. Persones dels cinc barris participants (Bonavista, Pequín, Les Fonts, Sant Roc i Batet) han estat convidades a...

Activitats

Fase 0: Inici del Projecte a la Zona Sud de la Ciutat

Fase 1: Elaboració del Reglament dels Pressupostos Participatius

Fase 2: Diagonosis participativa als barris

Fase 3: Creació de la Comissió de Seguiment i Avaluació i del Grup de Coordinació Tècnica i Política

Fase 4: Taules Participatives de Diagnosi

Fase 5: Taules Participatives de Co-Construcció de Propostes

Fase 6: Taules Participatives de Deliberació

Fase 7: Validació Tècnica i Política

Fase 8: Votacions

Fase 9: Comunicació dels Resultats i Avaluació del procés participatiu

Resultats

Realització del procés dels pressupostos participatius d’Olot 2018, Zona Sud

Foment de la cultura de participació i obertura de nous espais de participació i presa de decisió al municipi

Participants

Veïns i veïnes dels barris de Sant Roc, les Fonts, Bonavista, Pequín i el poble de Batet

Any

2018