Un taller de sinèrgies, organització i impacte de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius

Descripció del projecte

Dues sessions de dues hores per potenciar el suport mútu i la força col·lectiva de la Xarxa d’Educació de Prineus Vius. La primera sessió es va indagar col·lectivament propòsits comuns i objectius per la xarxa de totes aquelles entitats d’educació ambiental. Primer es va explorar sobre el context i els seus reptes, i seguidament, es va realitzar una planificació estratègica amb una mirada sistèmica i àgil, detectant els punts palanca.

 

Objectius

  • Identificar el propòsit i els objectius comuns de les entitats i ens catalans que formen part de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius.
  • Explorar les àrees d’activitats compartides i activitats úniques.

Articles relacionats

Governança comunitària

Governança comunitària

Governança comunitària: Participació i facilitació en els processos de transformació. Un article de Carla Güell, publicat al DOSIER GRAÓ dedicat a la renaturalització dels espais i els temps educatius a febrer de 2022, es pot consultar aquí. Comunitat, un organisme...

Canvi i Resiliència Comunitària

Canvi i Resiliència Comunitària

El canvi en si no genera conflicte ni inestabilitat, el que genera tensions és la rigidesa i la falta de capacitat d'adaptació de la nostra societat. Cal que pensem en el canvi, ens cal educar-nos, formar-nos i interioritzar el canvi de manera creativa, reconciliadora...

Activitats

Fase 1: Disseny de les facilitacions

Fase 2: Facilitacions de les sessions

Fase 3: Avaluació i Cloenda

Resultats

Cultivar imaginaris i horitzons comuns transformadors.

Participants

Entitats membres de la Xarxa d’Educació de Pirineus Vius.

Any

2019