Un procés participatiu de Resiliència Comunitària pel Pla Especial del Conjunt Històric de Santa Pau.

Descripció del projecte

Santa Pau, un municipi de 1549 habitants reconegut per la seva bellesa natural, és un poble turístic i rural situat a la comarca de la Garrotxa, el qual el 81% del seu territori es troba dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; d’ell en formen part el volcà Croscat, el Santa Margarita i la Fageda d’en Jordà. Tanmateix, Santa Pau conserva un cor noble al casc antic del poble, reconegut com a Conjunt Historico-Artístic des del 1971, un cor omplert de trets medievals de gran valor. L’Ajuntament de Santa Pau ha treballat durant els darrers anys en la recuperació i revitalització del casc antic, buscant un equilibri entre les habitants, turistes i comerciants, i la revitalització dels seus usos i activitats, elaborant com a guia un document vinculant: el Pla Especial pel Conjunt Històric de Santa Pau, 2014. Tanmateix, en els darrers anys ha augmentat considerablement el turisme, fet que ha contribuït en la generació de situacions tenses en la convivència a Sana Pau, concretament entre veïnes i veïns, comerciants i turistes que comparteixen un espai reduït com ho és el casc antic. Algunes d’elles han presentat reclamacions als organismes municipals competents i malgrat l’existència del Pla Especial que estableix les Ordenances municipals de regulació pertinents, no s’ha pogut respondre a la situació.

Resilience.Earth, rep l’encàrrec per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Santa Pau de transformar la situació a través d’un procés participatiu vinculant d’acompanyament i creació de resiliència al municipi, basat en l’escolta, el diàleg i la co-creació entre agents implicats, per tal de readaptar les Ordenances establertes en el Pla Especial amb les necessitats i el propòsit dels i les habitants del casc antic de Santa Pau, comerciants i el sector turístic en general.

El procés participatiu de Resiliència Comunitària pel Pla Especial del Conjunt Històric de Santa Pau consta de quatre fases, i dues fases parel·leles, a desenvolupar al llarg de l’any 2018.

Articles relacionats

Activitats

Fase 1: Acords i Disseny del procés.

Fase 2: Diagnosi de la situació actual i identificació del Propòsit Comú.

Fase 3: Ús i Activitat del Casc Antic, Readaptació de l’Ordenança vinculant.

Fase 4: Creació del Consell de Poble.

Fases Transversals: Seguiment, Avaluació i Comunicació del procés.

Resultats

Cultivar la democràcia participativa i la cultura de participació a Santa Pau, fomentant l’apoderament i conscienciació de la població.

Participants

Veïnes i veïns, comerciants i l’Ajuntament del terme municipal de Santa Pau.

Col·laboradores

Any

2018