Procés Participatiu d’Avaluació, Planificació Estratègica i Operativa per SETEM Catalunya

Descripció del projecte

Cada organització és diversa, tenint unes necessitats i seguint un camí diferent, indagar en els processos col·lectius és una gran oportunitat de promoure canvis i millores a l’organització però també a la societat. Mitjançant una avaluació participativa es visibilitza on és el punt que genera que el problema esdevingui feixuc i, a través d’un disseny i una bona planificació estratègica i/o operativa aquest pot convertir-se en una gran fortalesa de l’entitat o comunitat. En el cas concret del projecte, la finalitat es centra en facilitar processos participatius d’Avaluació, Planificació Estratègica i Operativa per SETEM Catalunya, per tal d’acompanyar a la ONG en l’elaboració del seu Pla Estratègic 2017-2021 i així, facilitar l’acompliment dels seus objectius, esdevenint una organització catalitzadora de canvi social i ecològic més efectiva.
Les persones facilitadores de la cooperativa, utilitzen metodologies altament participatives mitjançant tècniques pròpies de l’educació popular, el teatre social, mapes mentals i altres eines visuals i dinàmiques per avençar en la co-creació d’un nou i únic pla Estratègic.
Algunes de les activitats que Resilience.Earth oferta són la facilitació de grups i resolució de conflictes a través de processos creatius que promouen la resiliència i la comunicació noviolenta, a partir d’una avaluació organitzacional participativa i una conscient planificació estratègica.

Els resultats esperats ha estat un Pla Estratègic pels anys 2017-2021, amb els corresponents indicadors acompanyat d’un Pla de Seguiment i Avaluació i un Organigrama més clar i definit per a l’organització.

Per a la realització del procés, es va comptar amb el suport de l’Anna Pujol i en César Fernández, facilitadors de processos grupals i individuals, que des d’una mirada de procés grupal es va indagar en els conflictes presents i les seves arrels així com amb l’escolta i l’empatia entre els membres de l’organització.

Articles relacionats

Resultats

Facilitar processos participatius d’Avaluació, Planificació Estratègica i Operativa per SETEM Catalunya.

Participants

Equip de SETEM Catalunya.

Any

2017