Procés Participatiu d’Avaluació, Planificació Estratègica i Operativa per SETEM Catalunya

Descripció del projecte

Cada organització és diversa, tenint unes necessitats i seguint un camí diferent, indagar en els processos col·lectius és una gran oportunitat de promoure canvis i millores a l’organització però també a la societat. Mitjançant una avaluació participativa es visibilitza on és el punt que genera que el problema esdevingui feixuc i, a través d’un disseny i una bona planificació estratègica i/o operativa aquest pot convertir-se en una gran fortalesa de l’entitat o comunitat. En el cas concret del projecte, la finalitat es centra en facilitar processos participatius d’Avaluació, Planificació Estratègica i Operativa per SETEM Catalunya, per tal d’acompanyar a la ONG en l’elaboració del seu Pla Estratègic 2017-2021 i així, facilitar l’acompliment dels seus objectius, esdevenint una organització catalitzadora de canvi social i ecològic més efectiva.
Les persones facilitadores de la cooperativa, utilitzen metodologies altament participatives mitjançant tècniques pròpies de l’educació popular, el teatre social, mapes mentals i altres eines visuals i dinàmiques per avençar en la co-creació d’un nou i únic pla Estratègic.
Algunes de les activitats que Resilience.Earth oferta són la facilitació de grups i resolució de conflictes a través de processos creatius que promouen la resiliència i la comunicació noviolenta, a partir d’una avaluació organitzacional participativa i una conscient planificació estratègica.

Els resultats esperats ha estat un Pla Estratègic pels anys 2017-2021, amb els corresponents indicadors acompanyat d’un Pla de Seguiment i Avaluació i un Organigrama més clar i definit per a l’organització.

Per a la realització del procés, es va comptar amb el suport de l’Anna Pujol i en César Fernández, facilitadors de processos grupals i individuals, que des d’una mirada de procés grupal es va indagar en els conflictes presents i les seves arrels així com amb l’escolta i l’empatia entre els membres de l’organització.

Articles relacionats

FEM GARROTXA, fem territori resilient!

FEM GARROTXA, fem territori resilient!

Aquesta primavera de 2021 estarem acompanyant el Fem Garrotxa, un procés imppulsat pel Consell Comarcal de la Garrota que brinda l’oportunitat de crear una Garrotxa diversa, justa i sostenible, una comarca que aprèn, que s’escolta i que vol actuar! #FEMGARROTXA, és un...

Resultats

Facilitar processos participatius d’Avaluació, Planificació Estratègica i Operativa per SETEM Catalunya.

Participants

Equip de SETEM Catalunya.

Any

2017