Un procés participatiu de Planificació Estratègica i Estructura organitzativa a Girona Acull

Descripció del projecte

Un acompanyament a l’organització de Girona Acull per revistar i re-organitzar la Planificació Estratègica, explorant la visió, el propòsit i els seus objectius per tal de catalitzar el canvi social amb una acollida transformadora a persones migrants. Una reflexió profunda des de les cures i l’estructura interna.

 

Objectius

• Revisar el Pla Estratègic de l’organització

• Explorar l’estructura organitzacional de Girona Acull

• Elaborar una memòria de la sessió

Articles relacionats

Activitats

Fase 1: Recollida d’informació i diagnosi participativa

Fase 2: Disseny i facilitació de de jornades participatives

Fase 3: Cloenda i memòria de les jornades

Resultats

La revisió del Pla Estratègic de forma participativa i col·lectiva, explorant els punts palanca de transformació.

Participants

Activistes de Girona Acull

Col·laboradores

Any

2019