El Consell de Poble d’Argelaguer

Descripció del projecte

Un acompanyament formatiu i co-empoderador al Consell de Poble del municipi d’Argelaguer.

L’acompanyament a la creació i consolidació del Consell de Poble a la vila d’Argelaguer, apareix com a continuació lògica al projecte de Resiliència Comunitària realitzat amb anterioritat al municipi. El Consell de Poble neix com un òrgan de participació i decisió política afegint complexitat en l’àmbit municipal i servint tant de contra-poder com de suport en les decisions al govern municipal. D’aquesta manera es fa front al repte de mitigar la fractura entre la societat civil i els òrgans de govern, facilitant l’organització de la població i enfortint les estructures informals.

 

Objectius

  • Donar el suport necessari al Consell de Poble en la facilitació de les reunions (operatives i estratègiques) i en les activitats de participació ciutadana que realitzi.
  • Potenciar les capacitats operatives i estratègiques de les persones integrants del Consell de Poble.
  • Dotar d’eines pròpies de la facilitació i de la gestió d’organitzacions i comunitats a les persones integrants del Consell de Poble.

 

Articles relacionats

Governança comunitària

Governança comunitària

Governança comunitària: Participació i facilitació en els processos de transformació. Un article de Carla Güell, publicat al DOSIER GRAÓ dedicat a la renaturalització dels espais i els temps educatius a febrer de 2022, es pot consultar aquí. Comunitat, un organisme...

Activitats

• Donar suport en la preparació de la documentació prèvia (ordre del dia, documents de referència, etc.)

• Donar suport en convocar reunions, prioritzant l’autogestió del Consell de Poble

• Facilitar les reunions i la presa de decisions operatives i estratègiques

• Donar suport en la presa d’actes de les reunions

• Facilitar activitats formatives per augmentar les capacitats internes i externes del Consell de Poble

• Donar assessorament i/o suport organitzatiu a les activitats de participació ciutadana realitzades pel Consell de Poble

• Donar assessorament comunicatiu a les activitats de participació ciutadana realitzades pel Consell de Poble

Resultats

• Recopilació d’eines pràctiques recomanades per agilitzar l’aplicació de les decisions estratègiques i operatives, per part de les persones integrants del Consell de Poble

• Un guió didàctic de les sessions formatives, amb les activitats detallades

• Resum del procés d’assessorament en comunicació transformativa del Consell de Poble (inclou suport en cartells, bons tweets, notes de premsa, etc.)

• Co-creació del reglament del Consell de Poble d’Argelaguer

Participants

Veïnes del municipi d’Argelaguer.

Col·laboradores

Ajuntament d’Argelaguer.

Diputació de Girona.

Any

2019