Fem Garrotxa

Descripció del projecte

Disseny del Procés Participatiu per a la cocreació del Pla Estratègic cap a un Garrotxa Resilient.

Fem Garrotxa és el nom que s’ha donat al Procés Participatiu per a la creació del PLA ESTRATÈGIC DE LA GARROTXA 2020-2030. Un veritable procés participatiu que ens permetrà avançar en la definició d’una planificació estratègica cap a una Garrotxa resilient.

El PLA ESTRATÈGIC PARTICIPATIU DE LA GARROTXA 20-30 definirà les bases per a la millora de la governança de la comarca ens els propers anys i assegurarà que les decisions estratègiques i polítiques públiques siguin participades i consensuades.

Hem creat un espai web específic pel projecte: www.femgarrotxa.cat

Articles relacionats

Governança comunitària

Governança comunitària

Governança comunitària: Participació i facilitació en els processos de transformació. Un article de Carla Güell, publicat al DOSIER GRAÓ dedicat a la renaturalització dels espais i els temps educatius a febrer de 2022, es pot consultar aquí. Comunitat, un organisme...

Activitats

Fase 1: Coordinació per a l’inici del Procés Participatiu.

Fase 2: Campanya de comunicació per donar a conèixer el procés.

Fase 3: Diagnosi a través d’entrevistes, enquestes i fitxes de treball.

Fase 4: Procés participatiu per a generar el document estratègic a través de 16 taules participatives.

Fase 5: Redacció i validació del Pla Estratègic Comarcal.

Resultats

Generació d’un document estratègic de manera participativa que defineixi les bases per millorar la governança del territori. Aquest document ha d’esdevenir en una estructura que permeti que el desenvolupament territorial es realitzi de manera coordinada entre tots els actors del territori, amb transparència i el màxim consens possible, lluny de les decisions arbitràries, partidistes o imposades.

Participants

La Garrotxa.

Col·laboradores

Consell Comarcal de la Garrotxa.

Consell d’Alcaldes de la Garrotxa.

Any

2020-21