L’acord internacional sobre els Objectius del Desenvolupament Sostenible es va aconseguir en la conferència de Río+20 al 2012 com a nou marc mundial destinat a reconduir a la humanitat pel camí de la sostenibilitat. Aquests objectius mundials han estat elaborats curosament mitjançant un procés col·laboratiu de tres anys de duració en el que varen participar els estats membres de les Nacions Unides, més de set milions de persones varen respondre a 83 enquestes internacionals i milers d’actors de la comunitat internacional, per lo que es tracta de la major consulta realitzada en la història de Nacions Unides.

La formulació dels 17 Objectius i la definició de 169 fites, són el resultat de la col·laboració entre múltiples parts interessades i un compromís multilateral. No obstant, aquests objectius i fites han estat fruit d’intenses negociacions en el marc d’un procés participatiu d’enormes proporcions. Per tant, es pot considerar que té una amplia legitimitat cap a totes les parts. Aspiren a ser els objectius de tota la humanitat, partint del reconeixement ple de la nostra diversitat. Com si fossin la declaració universal del desenvolupament humà.

Stochlom Resilience Center

Aquest centre de Recerca que es va crear el 2007, s’ha convertit en un dels líders mundials que afronta els reptes que està encarant la humanitat

El centre és una iniciativa conjunta entre la Stoclholm University i el Beijer Institute of Ecological Economics que forma part de la Royal Swedish Academy Sciences.

El SRC està governat per una junta independent internacional que es complementa amb una junta d’assessorament internacional.

Aquest centre ha proposat la organització dels ODS en l’estrcutura que es coneix com «el pastís de noces», ja que jerarquitza els ODS, en funció de la velocitat de les seves variables i en facilita la gestió, a més de donar-li un caràcter menys antropocèntric. Aquesta proposta s’ha convertit en el marc de referència principal per treballar els ODS en el marc de la resiliència. Podríem dir que els ODS són el QUÈ i la resiliència es el COM.